Hoppa till innehåll

Ordföljd

Sats, definition

Olika slag huvudsatser

I påståenden utan satsadverbial och i/s – verb

I påståenden utan satsadverbial och i/s-verb

I påståenden

I ja/nej-frågor utan i/s-verb

I ja/nej-frågor

I frågeordsfrågor utan i/s-verb

I frågeordsfrågor

I huvudsatser

Satsdelar, definition

P-verbets plats

Subjekt, definition

Subjektets plats

Subjektmarkörer

Satsadverbial, definition

Satsadverbialets plats i huvudsatser

Satsadverbialets plats i bisatser

I/s-verb

Objekt, definition

Objektets plats

Verb med två objekt

 Objektmarkör

Predikativ

Övriga adverbial

Objektadverbial

Platsadverbial

Tidsadverbial

Prepositionsadverbial

Tidsadverbial

Prepositionsadverbial

Påståenden, användning

Frågemarkörer

Ja/Nej-frågor, användning

“Inte” i frågor

Svar på Ja/Nej-frågor

Frågeordsfrågor, användning

Frågeord

Alternativfrågor

Imperativsatser

Formellt subjekt

Utbrytning

Samordnande konjunktioner

Likastrykning

Konjunktioner som bara används vid likastrykning

Konjunktioner som bara används vid likastrykning

Bisatser, definition

Bisatsord, definition

I bisatser utan satsadverb

I bisatser med satsadverb

När fundamentet är en bisats

 Att-bisatser

Satsförkortning av att-bisatser

Om-bisatser

Bisatser som börjar med frågeord

Frågebisatser

Tidsbisatser

Avsiktsbisatser

Villkorsbisatser

Orsaksbisatser

Kontrastbisatser

Sättsbisatser

Jämförelsebisatser med “liksom”, “som” och “än”

Följdbisatser med “ju” […] “desto”

Följdbisatser

Alternativbisatser

Följdbisatser

Alternativbisatser

Relativa bisatser, definition

Relativa pronomen och adverb

Ensamma bisatser

Flera bisatser i samma mening